42 WIELOPOSTACIOWOŚĆ SUBSTANCJI FARMAKOLOGICZNIE AKTYWNYCH – FAKTY I MITY

Miejsce: Budynek NOT sala 115
Prowadzący: Lucjan Jerzykiewicz, Alicja Pichlak, Tomasz Han, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski, Centrum Badawczo-Rozwojowe NOVASOME.
Data: 30 Listopada 2023 r.
Godzina: 16.30-17.00

Wielopostaciowość substancji krystalicznych czyli polimorfizm jest zjawiskiem powszechnie
obserwowanym m. in. dla różnych składników leków. Różnice we właściwościach
fizycznymi i termodynamiczne w obrębie odmian polimorficznych tej samej substancji
aktywnej leku mają istotne znaczenie w kategoriach użytkowych leków. W związku z tym,
właściwy dobór odpowiedniej formy polimorficznej materiału lub związku farmaceutycznego
jest kluczowe w trakcie wprowadzana nowego leku na rynek. W trakcie wykładu zostaną
omówiona różne przypadki związane ze przemianą odmian polimorficznych substancji
farmakologiczne aktywnych.

Scroll to Top