41 FEROMONY I MULTIPLEKSY, CZYLI O MYSZACH, LUDZIACH I PLANOWANIU EKSPERYMENTÓW

Miejsce: Budynek NOT sala 115
Prowadzący: dr inż. Alicja Kluczyk, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
Data: 30 Listopada 2023 r.
Godzina: 16.00-16.30

Obserwacja, że przeciwdepresyjny efekt ketaminy u myszy pojawia się tylko wtedy, gdy
dozowaniem zajmują się mężczyźni, doprowadziła do serii badań nad stresem, feromonami i
zmysłem węchu. Wyniki stały się nie tylko medialną sensacją, ale przede wszystkim wpłynęły
na zrozumienie działania neuroprzekaźników. Okazuje się, że kortykoliberyna, hormon
uwalniający kortykotropinę, reguluje reakcję organizmu na stres, ale i w specyficzny sposób
związana jest z działaniem antydepresantów. Badania nad ketaminą, jej analogami i
metabolitami stały się punktem wyjścia do rozważań nad planowaniem eksperymentu i
oceną zależności wyników. W chemii typowym przykładem skomplikowanych relacji jest
proteomika czy metabolomika, dlatego wyjątkowo interesujące są ostatnie doniesienia o
systemach multipleksowych w analizie LC-MS/MS. Najnowsze 18-pleksy są doskonałym
przykładem kreatywności w projektowaniu, syntezie i stosowaniu znaczników izobarycznych
w badaniach proteomicznych.

Scroll to Top