03. ZARYS HISTORII KÓŁ W ODDZIALE WROCŁAWSKIM SEP IM. PROF. KAZIMIERZA IDASZEWSKIEGO W LATACH 1951-2022

Miejsce: Budynek NOT sala 115
Prowadzący: ELŻBIETA ZACHEMBA (KOŁO SEP nr 43)
Data: 17 Października 2023 r.
Godzina: 17.30

Scroll to Top