14. DZIEŃ GEODEZJI-INTERESARIUSZE PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO – PAPIER CZY E-DOKUMENT

Miejsce: Budynek NOT sala 104
Prowadzący: mgr inż Alicja Meusz (SGP)
Data: 25 Października 2023 r.
Godzina: 14.00- 18.00

Scroll to Top