11. WPŁYW ADIUWANTÓW NA MOBILNOŚĆ AZOTU I HERBICYDÓW W GLEBIE

Miejsce: Budynek NOT sala 110
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mariusz Kucharski SITR
Data: 20 Października 2023 r.
Godzina: 14.00- 14.30

Scroll to Top